ចូលរួមសោកស្តាយផង!! សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ លោក ហេ ម៉ារី បាន ទទួលមរណភាព

1168

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ សិស្សានុសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត និង បុគ្គលិកជាច្រើននៃ សាលា គ្រីអេធីវ អន្តរជាតិ នៃកម្ពុជា មានការស្លុតចិត្ត និង សោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលបាន ដំ ណឹ ង ម រ ណ ភាពរបស់សាស្ត្រាចារ្យ ហេ ម៉ារី។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ បើតាមការបញ្ជាក់ឱ្យដឹងពីភរិយារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ ហេ ម៉ារី បានបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកបានឱ្យដឹងថាលោក ហេ ម៉ារី បាន ទ ទួ ល ម រ ណ ភាពនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ១០ និង ២០ នាទីយប់ ដោយរោគាពាធ ហើយសពតម្កល់នៅវត្តឧត្តរាវត្តី ខណ្ឌឫស្សីកែវ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងថា សាស្ត្រាចារ្យ ហេម៉ារីគឺ ជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ និង ជានាយកសាលា គ្រីអេធីវ អន្តរជាតិ នៃកម្ពុជា៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​