សូមជ្រាប! មនុស្ស ៤ ក្រុមនេះ អាចមាន​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ខ្លាំង បើឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង»

769

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកទល់ពេលនេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងព្រួ-យបារម្ភចំពោះ វីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទ B.1.1.529 ឈ្មោះថា «អូមីក្រុង» ដោយពុំទាន់ដឹងថា វីរុសនេះ នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចម្លង ឬ ឆ្លងទៅលើមនុស្សដែលធ្លាប់បានឆ្លងរួចទៅហើយឬអត់? ខណៈករណីឆ្លងវីរុសដំបូង បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នៅឯប្រទេសអាហ្រ្វិចខាងត្បូង ដែលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធដំបូងគេ និង បានរាយការណ៍ដំបូង ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា ២០២១ កន្លងទៅនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះបញ្ហានៃការឆ្លង កូវីដបំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» នេះ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Angelique Coetzee និង ជាប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (SAMA) បានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងថា ថ្វីដ្បិតតែវីរុសប្រភេទថ្មីនេះរកឃើញថាមានលក្ខណៈមិនធម្មតាពិតមែន ប៉ុន្តែអាការបង្កររបស់វាមានលក្ខណៈស្រាលជាងវីរុសប្រភេទមុន ដែលលោកស្រីធ្លាប់ព្យាបាល ដោយសារអ្នកជំងឺដែលអ្នកស្រីបានជួបនោះ គឺមានអាការអស់កម្លាំង ឈឺសាច់ដុំ មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ ក្អក ឡើងកម្ដៅ ជី​ព​ចរ​​លោ​តញា​ប់ ខណៈគ្មានអ្នកឆ្លងណាមួយ បានបាត់បង់ក្លិន ឬ បាត់បង់រសជាតិនោះឡើយ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើទោះជាបែបនេះក្ដី ប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (SAMA) ខាងលើ បានបង្ហាញពីការ​ព្រួ​យ​​បា​​រ​ម្ភ​ចំពោះក្រុមមនុស្ស ៤ ប្រភេទ ដែលអាចឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីនេះ បណ្ដាលឱ្យមានលក្ខណៈធ្ង​ន់​ធ្ង​រ ប្រសិនបើមិនទទួលបានថ្នាំបង្ការទាន់ពេលវេលា ដែលអ្នកទាំងនោះមានដូចជា ៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. មនុ​ស្សចា​ស់មា​ន​ជំ​ងឺ​ប្រ​ចាំ​កា​យ

២. អ្នក​ដែ​ល​មិ​នបា​ន​ចាក់វ៉ា​ក់​សាំ​ង​បង្កាជំ​ងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩

៣. អ្នក​មា​ន​ជំ​ងឺ​ទឹ​ក​​នោ​ម​ផ្អែ​ម

៤. និង អ្នក​មា​ន​​ជំ​ងឺ​​បេះ​ដូ​ង ៕