កម្សត់ពេកហើយ! ក្មួយម៉ាប់គួរឲ្យស្រលាញ់ សូមក្មួយទៅឲ្យបានសុខណា មិនគួរជួបគ្រោះអកុសលបែបនេះសោះ…

1263

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតមែនចុងក្រោយនេះជីវិត មិនថាចាស់ មិនថាក្មេង គឺសុទ្ធតែមើលមិនឃើញ មានរូបមានទុ.ក្ខ ដូច្នេះការសប្បាយ និងការកើតទុក្ខក្នុងជីវិតតែងដើរទន្ទឹមគ្នា អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ យើងត្រូវរៀនចេះទទួលយករឿងមិនល្អដែលបានកើតឡើងហើយ យ៉ាងណាជឿថាភ្លាមៗគឺគ្មានអ្នកណាអាចទទួលយកបានឡើយ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងដូចប្អូនម៉ាប់ម្នាក់នេះអ៊ីចឹង បែរជាត្រូវចាកឆ្ងាយទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារ អ្នកដែលបានស្គាល់ មានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកហួសប្រមាណ សូម្បីតែមីងក៏លើកឡើងបែបនេះដែរ៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ក្មួយម៉ាប់មីងអើយ លឿនពេកហើយសុំអោយក្មួយទៅអោយបានសុខណា កើតជាតិក្រោយសុំអោយក្មួយមានសុខភាពល្អណាក្មួយមីង ស្រណោះណាស់ក្មួយមីងអើយ» បើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកមីងក្មួយប្រុសបានឲ្យដឹងថាក្មួយប្រុសមានបញ្ហាជំ.ងឺបេះ.ដូងភ្លាមៗ ទោះបីបញ្ជូនទៅស.ង្គ្រោះ ក៏មិនអាចស.ង្គ្រោ-ះបាន ហើយអ្វីដែលកាន់តែក្ដុកក្ដួលទៀតនោះគឺពេលឃើញរថយន្តស.ង្គ្រោ-ះដឹកក្មួយត្រឡប់មកវិញតែម្ដង យើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុ.ក្ខគ្រួសារប្អូនប្រុសផង។ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​