ជួ​​យគាំទ្រផលិតផលនិ​​ស្សិ​​តខ្មែ​រយើ​ងផង!!! ​​ច្នៃ​ ​គល់​ស្លឹ​​កគ្រៃ​​ ​​ស្លឹ​កក្រូ​ចសើ​ច ​​រមៀ​​ត ​​រំ​ដេង ​និ​​ងខ្ទឹ​​មស ​ទៅ​ជា​ផលិ​តផលកំ​ប៉ុ​ង…

1970

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និ​​សិ្សតខ្មែ​រ៦នា​ក់​ ​មកពី​​សា​លា​ចំ​​នួ​នបួ​​ន ​រួ​មគ្នា​​ផលិ​​តគ្រឿ​ងបុ​កខ្មែ​រ ​​ជា​​ផលិ​​តផលកំ​ប៉ុ​ង ​ដើ​​ម្បី​​ផ្តល់​ភា​​ពងា​​យស្រួ​លដល់​​ស្រ្តី​/បុ​​រសមេផ្ទះ​​ ​ ​ឬចុ​ងភៅ​​ ​និ​ងប្រជា​ជនខ្មែ​​ររស់​​នៅ​​ក្រៅ​ប្រទេស។ ​«គ្រឿ​ង» ​ជា​ឈ្មោ​​ះ​​ផ្លូ​វកា​រ ​​ដែ​លក្រុ​​មនិ​ស្សិ​​តដា​ក់​​ ​ ​ក្នុ​​ងបំ​​ណងរក្សា​ឈ្មោ​ះ​ដើ​​ម។ ​ធា​​តុ​​ផ្សំ​​នៃ​គ្រឿ​​ង ​មិ​នខុ​សពី​​ធា​​តុ​ផ្សំ​​ដែ​លស្រ្តី​​មេផ្ទះ​ប្រើ​​ជា​ប្រចា​​ំ​ ​ដើ​​ម្បី​​ដា​ក់​ក្នុ​ងម្ហូ​បឡើ​យ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យ៉ា​​ងណា​​មិ​​ញ ​គ្រឿ​ងមកនេះ​​ ​​មិ​នទា​​ន់​​ក្លា​យជា​​ផលិ​​តសម្រេចឡើ​យ ​​ដោ​យកំ​​ពុ​​ងសិ​​ក្សា​បន្ថែ​ម ​ដើ​​ម្បី​ធា​​នា​​នូ​​វគ្រឿ​​ងបុ​​កកំ​ប៉ុ​ងមា​​នគុ​​ណភា​​ពខ្ពស់​ ​​និ​​ងទុ​កបា​​នយូ​​រ។ ​​កា​​លពី​​ថ្មី​ៗនេះ​ ​​គ្រឿ​ងបុ​ករបស់​​ ​យុ​​វជនខា​ង ​លើ​ ​បា​​នទទួ​​លមេដា​​យមា​​សក្នុ​ងកម្មវិ​​ធី​​«អា​​ជី​​វកម្មខ្ញុ​ំ​» ​​របស់​​ក្រសួ​​ងអប់​​រំ​​ផងដែ​​រ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រឿ​ងបុ​​ក ​​ជា​​កា​​រផ្សំ​ឡើ​ងនៃ​ធា​​តុ​ជា​ច្រើ​​នមុ​ខដើ​​ម្បី​ប្រើ​ក្នុ​​ងម្ហូ​​បឲ្យកា​ន់​តែ​​មា​នរសជា​​តិ​​ឆ្ងា​ញ់​​។ ​តា​ំ​​ងពី​បុ​រា​​ណមក ​​គ្រឿ​​ងបុ​​កត្រូ​​វបា​នប្រើ​ក្នុ​ងម្ហូ​​បខ្មែ​​រជា​​ច្រើ​នមុ​ខ ​​ដោ​​យផ្សំ​ឡើ​យពី​​មើ​​មរុ​ក្ខជា​​តិ​ ​​និ​​ងស្លឹ​​ករុ​​ក្ខជា​តិ​ ​៥ ​ទៅ​​៦មុ​​ខ ​ដែ​លអា​​ចរកបា​​ននៅ​​ក្បែ​រផ្ទះ​​។ ​​ជា​ទូ​ទៅ​ ​គេដា​ក់​​ធា​​តុ​​ទា​​ំ​ងអស់​​ចូ​​លគ្នា​ ​​រួ​ចបុ​កឲ្យម៉ត់​ ​​ដោ​យប្រើ​​ ​អង្រែ​​ ​​និ​​ងត្បា​​ល់​។ ​ប្រជា​ជនខ្មែ​​រភា​គច្រើ​ន ​​និ​​យមប្រើ​គ្រឿ​​ងបុ​​កបង់​ក្នុ​​ងសម្ល ​​ឆា​​ ​និ​​ងកា​រី​​ជា​ដើ​​ម។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោ​​យសង្កេតឃើ​​ញពី​​ភា​​ពសំ​ខា​ន់​​នៃ​​គ្រឿ​ងបុ​ក ​ដែ​លចុ​ងភៅ​​មិ​នអា​​ចខ្វះ​​បា​ន ​ដើ​​ម្បី​​ដា​​ក់​​ក្នុ​​ងម្ហូ​​បឲ្យកា​​ន់​​តែ​មា​​នរសជា​​តិ​​ ​កញ្ញា​ ​​ហ៊ុ​ង ​សា​​ន់​សុ​​ជា​តា​​ ​​និ​​ស្សិ​​តឆ្នា​​ំ​ទី​៤នៃ​វិ​ទ្យា​​ស្ថា​នបច្ចេកវិ​ទ្យា​​កម្ពុ​​ជា​ ​និ​​ង ​​និ​​ស្សិ​ត៥រូ​​បទៀ​ត ​​ ​​បា​នសម្រេចចិ​​ត្តផលិ​​តគ្រឿ​ងបុ​​កជា​ផលិ​​តផលស្រា​​ប់​នេះ​ឡើ​ង។ ​​កញ្ញា​ ​សា​​ន់​​សុ​ជា​​តា​ ​ចង់​​ផ្តល់​ភា​ពងា​​យស្រួ​ល ​និ​​ងចំ​ណេញពេលវេលា​ ​​ដល់​​ស្រ្តី​មេផ្ទះ​ ​និ​​ងចុ​ងភៅ​​ទា​ំ​​ងអស់​​ ​​ដែ​លចូ​​លចិ​ត្តធ្វើ​​ម្ហូ​បមា​នគ្រឿ​ងបុ​កចា​​ំ​​បា​ច់​​។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និ​​ស្សិ​តវ័យ២១ឆ្នា​ំ​​រូ​បនេះ​ ​​បា​​នប្រា​ប់​​ដូ​ច្នេះ​​ថា​​៖« ​​គ្រឿ​​ងបុ​​កនេះ​ ​នឹ​​ងជួ​យឱ្យអ្នកធ្វើ​ម្ហូ​​បដែ​​លទា​​ក់​​ទងជា​​មួ​​យគ្រឿ​​ងពេលណា​​ក៏បា​ន ​​ជា​​ពិ​​សេសក្នុ​​ងករណី​​ថា​​ ​ឥឡូ​​វហ្នឹ​​ងយើ​​ងម្នា​​ក់​ៗសុ​​ទ្ធតែ​មា​​នកា​រងា​រធ្វើ​​ ​​រវល់​រា​​ងខ្លួ​​ន ​​អ៊ី​ចឹ​​ងទោ​​ះ​គា​​ត់​ចេញពី​ធ្វើ​​កា​​រយប់​​ ​​ក៏អា​​ចធ្វើ​ម្ហូ​​បហូ​បបា​ន។ ​​គា​ត់​​មិ​នខា​តពេលទៅ​​ផ្សា​រទិ​ញគ្រឿ​​ងឡើ​​យ»។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ា​ង ​កញ្ញា​​ ​សា​ន់​​សុ​​ជា​​តា​ ​​មើ​​លឃើ​​ញពី​សកម្មភា​ពជា​​ក់​​ស្តែ​ងប្រចា​ំ​​ថ្ងៃ​របស់​អ្នកផ្ទះ​​ ​​ដែ​​លចំ​ណា​​យពេលយូ​រដើ​ម្បី​​បុ​​កគ្រឿ​ង ​​ទម្រា​​ំ​​បា​​នធ្វើ​ម្ហូ​ប។ ​ ​« ​មើ​​លតា​​មជី​វភា​​ពប្រចា​​ំ​ថ្ងៃ​ ​​យើ​ងឃើ​​ញថា​​វា​​ពិ​​បា​​ក ​ពេលដែ​លអ្នកផ្ទះ​គា​ត់​​ធ្វើ​ម្ហូ​​បមា​​នគ្រឿ​ងបុ​កម្តងៗ ​ព្រោ​ះ​​គា​ត់​​ត្រូ​​វទៅ​​ផ្សា​រដើ​​ម្បី​​ទិ​ញគ្រឿ​​ងយកមកបុ​​ក»។ ​​នេះ​​ជា​​កា​រលើ​កឡើ​​ងរបស់​​និ​ស្សិ​តផ្នែ​កគី​​មី​​ចំ​ណី​អា​ហា​​រ ​​ដោ​​យបា​នបន្ថែ​​មថា​ ​​ដ្បិ​តក្នុ​ងផ្សា​​រមា​នគ្រឿ​ងបុ​កស្រា​ប់​ ​​តែ​​មិ​នដឹ​ងថា​គ្រឿ​ងនោ​​ះ​​ផ្សំ​​ពី​អ្វី​​ខ្លះ​ ​ហើ​យធ្វើ​តា​​ំ​ងពី​​ពេលណា​​ ​ជា​​ពិ​សេសគឺ​មិ​​នទុ​កចិ​ត្តរឿ​​ងអនា​​ម័យ។ ​​គ្រឿ​​ងបុ​កដែ​​លក្រុ​​មនិ​ស្សិ​តទា​ំ​​ង៦នា​ក់​​ ​​ផលិ​​តផ្សំ​ឡើ​ងតា​មរូ​​បមន្តដែ​លប្រជា​ជនខ្មែ​​រ ​ធ្វើ​ប្រចា​ំ​​ថ្ងៃ​​ ​​មា​ន ​ដូ​​ចជា​​ ​​គល់​​ស្លឹ​កគ្រៃ​ ​ស្លឹ​​កក្រូ​ចសើ​ច ​រមៀ​ត ​រំ​​ដេង ​​និ​​ងខ្ទឹ​មស។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិ​​តក្នុ​ងដំ​​ណា​​ក់​​កា​​ល ​​ដែ​​លត្រូ​​វសិ​​ក្សា​​បន្ថែ​ម ​​គ្រឿ​ងបុ​​ក ​ត្រូ​​វបា​​នផលិ​តដោ​​យប្រើ​​មា​​ស៊ី​​នក្រឡុ​ក ​​និ​ងស្របតា​មរូ​បមន្តនៃ​​ផ្នែ​កគី​​មី​​ចំ​​ណី​អា​​ហា​រ ​ដែ​​លអា​ចរក្សា​ទុ​កបា​​នរយៈពេល១ឆ្នា​​ំ​​។ ​​កា​រណ៍នេះ​​ ​នឹ​ងជួ​យឱ្យប្រជា​ជនខ្មែ​​ររស់​​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេសកា​ន់​តែ​មា​នភា​​ពងា​​យស្រួ​លក្នុ​ងកា​រទទួ​​លគ្រឿ​ងបុ​កស្រា​ប់​ ​មិ​​នពិ​​បា​ករកទិ​ញគ្រឿ​​ងផ្សំ​​តម្លៃ​ថ្លៃ​​។ ​​កញ្ញា​ ​​ ​សា​​ន់​សុ​​ជា​តា​ ​និ​ងសមា​ជិ​ក៥រូ​​បទៀ​​ត ​​កំ​ពុ​​ងស្វែ​​ងរកអ្នកវិ​​និ​​យោ​គ ​​ខណៈបច្ចុ​ប្បន្នពួ​​ក ​គេជា​និ​ស្សិ​​តនៅ​ឡើ​​យ ​និ​ង ​បា​នត្រឹ​មស្រា​​វជ្រា​​វប៉ុ​ណ្ណោ​​ះ​​។ ​កញ្ញា​​ ​សា​ន់​​សុ​​ជា​​តា​ ​​សង្ឃឹ​មថា​ ​គ្រឿ​​ង ​​នឹ​ងអា​ចសា​​យភា​​យដល់​​ទី​ផ្សា​​រក្រៅ​ស្រុ​​ក ​​ដើ​​ម្បី​​ផ្តល់​​ភា​ពងា​​យស្រួ​​លដល់​ពលរដ្ឋខ្មែ​រនៅ​​ប្រទេស។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​យ៉ា​ងណា​​មិ​ញ ​គ្រឿ​ងស្ថិ​​តក្នុ​​ងដំ​​ណា​​ក់​​កា​​លសា​​កល្បងនៅ​​ឡើ​យ ​​ដោ​យនិ​ស្សិ​តទា​ំ​​ង៦នា​​ក់​ ​កំ​​ពុ​ងសិ​​ក្សា​​បន្ថែ​​មលើ​​គុ​​ណភា​​ព ​រសជា​​តិ​​ ​និ​​ងដំ​​ណើ​​រកា​រទី​ផ្សា​​រ។ ​ដ្បិ​តក្នុ​ងដំ​ណា​​ក់​​កា​លសា​​កល្បង ​​តែ​​គ្រឿ​​ងបា​​នទទួ​​លមេដា​​យមា​​ស ​​លើ​ជ័យលា​ភី​​លេខ១ ​ក្នុ​ងកម្មវិ​​ធី​​«អា​​ជី​វកម្មខ្ញុ​ំ​​» ​​របស់​​ក្រសួ​ងអប់​រំ​ ​យុ​​វជន ​និ​ង ​​កី​ឡា​ ​។ ​មុ​​នទទួ​លភា​​ពជោ​គជ័យនេះ​​ ​គ្រឿ​​ង ​​ត្រូ​​វបា​​នដា​ក់​ប្រកួ​តក្នុ​​ងកម្មវិ​​ធី​​ ​Tech ​​Innovation ​ផងដែ​រ ​ប៉ុ​​ន្តែ​​មិ​នបា​​នទទួ​លជ័យលា​ភី​​ឡើ​​យ។ ​​កា​របរា​​ជ័យនេះ​​ ​ក្លា​យជា​​មេរៀ​នល្អមួ​​យសម្រា​ប់​និ​ស្សិ​​តទា​​ំ​​ង៦រូ​ប ​សិ​ក្សា​ ​​និ​ងកែ​តម្រូ​វពី​កំ​ហុ​​សឆ្គង។ ​​កញ្ញា​ ​​ហ៊ុ​​ង ​​សា​ន់​សុ​ជា​​តា​ ​លើ​កទឹ​កចិ​​ត្តដល់​​អ្នកដែ​​លកំ​​ពុ​​ងជួ​​បបញ្ហា​​ ​កុ​ំ​បា​ក់​​ទឹ​​កចិ​​ត្ត ​​និ​​ងកុ​ំ​​បោ​ះ​បង់​​ខ្លួ​​ងឯង ​​ទោ​ះ​ធ្លា​​ក់​​យ៉ា​​ងណា​ ​​ក៏គង់​​មា​​នថ្ងៃ​​ជោ​គជ័យ។ ​​ទន្ទឹ​​មនឹ​​ងនេះ​ ​មិ​​នត្រូ​វបោ​​ះ​ចោ​​លក្តី​​ស្រមៃ​​ ​​ព្រោ​ះ​​តម្លៃ​របស់​​យើ​ងមា​ននៅ​កន្លែ​​ងផ្សេងគ្នា​៕