ក្តៅដូចទឹកពុះ! សុទ្ធ បញ្ជកា ចេញមុខប្រលះ អាជី ក្រោយនាងបកស្រាយរឿងកែដើមទ្រូង (មានវីដេអូ)

223

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះកាន់តែធ្វើអោយមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែ អាជី បានទៅកែដើមទ្រូង ប៉ុន្តែស្រាប់តែជួបរឿងអកុសលប៉ះគ្រូពេទ្យគ្មានទំនួលខុសត្រូវ នាងត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ប៊ិះនិងអស់ជីវិតត្រូវសម្រាកព្យាបាលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលពេលនេះគ្រូពេទ្យនោះបានរត់យករួចខ្លួនបាត់ទៅហើយ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយជួបរឿងបែបនេះស្រាប់តែអាជីនិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះថា ៖“វះកាត់ហើយ មានបញ្ហាដុកទ័ររត់បាត់ ទុកអោយខ្ញុំរងវិ​​ប​​ត្តិ ស្ទើរតែស្លា​​​ប់បា​​ត់ប​​ង់ជី​​វិត ដោយសារអ្នកឯង ខ្ញុំនឹងបកស្បែក គ្លីនិកអ្នកឯង មិនអោយដើរបោ​​ក ប្រជាជនខ្មែរទៀតទេ អរគុណដុកទ័រថៃ ដែលជួយខ្ញុំ”។ក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីក្រោយសម្រាកព្យាបាលប៉ុន្មានថ្ងៃ ស្រាប់តែ អាជី ចេញមុខទម្លាយខ្ទេចទាក់ទងនិងរឿងកែដើមទ្រូងរបស់នាងដែលប៊ិះនិងអស់ជីវិតយ៉ាងគួរអោយខ្លាចបែបនេះថា ៖ក្រោយឃើញ អាជី ប្រលះគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះ ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាគូស្នេហ៍ចាស់របស់ សុទ្ធ បញ្ជកា នោះ ស្រាប់តែ សុទ្ធ បញ្ជកា ចេញមុខប្រលះទៅកាន់ អាជី វិញយ៉ាងចាស់ដៃ ប្រើពាក្យអសុរោះជាច្រើនបែបនេះថា ៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

« ក្បាល ងែ ង. បានតែគេ ជេ បាន សម មែន…កាលមុនសសើរ mi នឹង ណាស់ ថា វាបុិនរកសុី ហើយវា ត្រង់ មាត់ ឆៅ ដូចខ្ញុំ….ចាំ អ ញ ស្វាង អ ញ ឆ្លើយអោយវិញ លូវ អ ញ នូវវឹង…គ្នាខំបកស្រាយ post អោយ ងែ ង ដោយសារ គេ ជេរ ងែ ង ច្រើនពេក បាន គេ post អោយគេដឹងថា ម៉ោង 8 live អោយ ពូ ជ ងែ ង ទាំង ម៉ែ ប្តី អាណា បន្តរពីក្រោយ នឹង ចាំផង…ម៉ា mi jor ahn chat tov បកស្រាយ ត្រឹមត្រូវ សោះ block អ ញ … បើ block ចាំ អ ញ live អោយ ម៉ា ពូ ជ leather ងែ ង អី នឹង ស្តាប់…បញ្ជាក់ :
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួ ក ងែង មួយ ទៀត មិនមែន គេ មាននឹងលុយ បើកពេទ្យនឹងទេ របរ គេ ចង់ 6 មុខ តាឯង ខ្ជិលអួតជាងនឹង…មួយខែ គេ រក បាន យ៉ាង តិច60k$ !ហើយ អ ញ ចង់ ប្រាប់ចេះ វិញ ទៀត អ ញ រាល់ថ្ងៃ បែកគ្នា មួយ ពេទ្យ ដែលហង នឹង ដៀលនឹង គឺដោយសារ រវល់ មើលថែ នាក់ជំងឺ ពេកកកក រហូត មិនដែរ មើលថែ អ ញ និង គ្រួសារគេទេ គេខ្វល់ តា នាក់ជំងឺគេ និង នាក់ដ៏ទៃ ទេ …. មើល ហើយ អ ញ វា ខឹង ជំនួស ព្រោះដឹង ថា គាត់នឹង មិនចេះបកស្រាយ អីទេ គ្នាម្ង៉ៃ ៗ រក តាពេល សុី បាយ មិនបានផង …. មីងែងទាល់ជួប អ ញ អី បាន សម បោក អើយយយយ… ចោទ ចោទ នឹង តាគេ ប្តឹង តិច live សុំទោស សាធារណះវិញ …. ម៉ោង 8:30 ម៉ាសុីន ឆ្ពង់ live បកស្រាយ ងែ ង គិត ថា ជេគេ ចោតគេ បាន ហើយគេអត់ហ៊ានតបមួយ ហង. ហ ង ខេះ តែ ព្រុ ស តាមចិត្តរហូត មែន សុំទោស ប៉ះ ខុស មនុស្សហើយ! បើចង់ច្បាស់ អ ញ ទៅ រក ដល់ ផ្ទះ ក៏បាន ….ហើយ កុំថា គេចង់ ល្បី គេល្បី យូរហើយ. តែគេ អត់ចេះអួត ដូច gg ហេសសសសស យល់…» ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមិនចប់នៅឡើយទេ ដោយនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ ស្រាប់តែ សុទ្ធ បញ្ជកា បានបង្ហោះដៀលជេរដល់ អាជី ជាថ្មីបន្ថែមទៀតបែបនេះថា ៖ « រស់ក្នុងសង្គម ហែលឆ្លងអស់ហើយ ចឹងល្មមៗអី ខ្ជិលយកពេល ទៅ រវល់ណាស់ តែបើហួសហេតុ ម្នាក់ស្រីនេះ ទៅហើយកុំឃាត់! ហើយ បងប្អូនដែរសួរថា រ៉ូបអូន live យប់មិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយម៉ាន ទិញនៅណា សុំមើលតិចមើស… នែកកកក មើលហូវ ទិញទួលទំពូង មួយ 7$ ជីវិតធម្មតា ដើរគ្រប់ផ្សារ ជជុះក៏ពា. ក់. ដែរ មិនមែនគ្រួសារ អភិជន អី ទេ គឺគ្រួសារ លក់ កាហ្វេ និង ចេកអាំង និង ដីធ្លី ធម្មតា ! តែ ក្តីប្រាថ្នា ខ្ញុំ ខ្ពស់ គឺ ចង់ ធ្វើ ស្រី ឡង់ c ប៊ី. យរ័. ទើបខំតែងខ្លួនអោយគេ ច្រឡំៗ ទៅ ខឹងហា គេថា អូន ចង់ តោង គេ ល្បី យំ ទៀតតតតត សិននននន…Dj សុំបទ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ មុនបងល្បី ah G ឯង នៅទីណា “ 2015 មក មានមុខ លើ ពត៏មាន គ្របមុខហើយ 2018 ពេញ new feed ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាល់ថ្ងៃ អត់ដែរខំ promote អោយខ្លួនឯង ល្បីអីទេ គ្មាន page ដូចគេ អូនមានតែ a c c ដែរ ah p e k mark ខំ តាម bloc k គ្រប់ a c c តែចែ នៅ តែ អត់បង្កើត page ធើ អី. អ. ញ លូវ ! អត់ធ្វើទីផ្សារ និយាយ កុ ហុក លេងសើច អោយ ល្បី អោយណាគេ ដូចហែងទេ ដែល ថា និយាយ ធ្វើ ទីផ្សារ អោយ ល្បី កន្លែង គេនឹងហស់ ! មិន ពិត អត់ និយាយ ហើយ អត់ធ្វើ រស់ លក់តែកាហ្វេ ឆាស់ ឆំ មិនអស់»៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​