ថាមែនៗ អាជី ឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃទៅអ្នកដែលថាខ្លួនសម្ដែង ឈឺមួយរយៈនេះ ខាតការងារ ខាតលុយរាប់ពាន់ដុល្លារ…. (មានវីដេអូ)

117

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានទទួលជ្រាបហើយថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នាថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកលក់ Online ល្បីឈ្មោះ Ah Gi បានអោយដឹងពីអាការៈរបស់អ្នកនាង ថា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំដេកបែបនេះរាល់ថ្ងៃ គឺដេកអស់សង្ឃឹមពេលនេះលុយក៏មិនអាចជួយខ្ញុំអោយដូចដេីមបានទេពាក្យដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់នាក់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះ ថាមុននឹងសំរេចចិត្ត.វះ.កាត់អ្វីមួយ សូមគិតអោយច្បាស់សិន កុំអោយដូចខ្ញុំពេលនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះក៏ដោយសារតែគេសង្កេតឃើញផ្ទៃមុខរបស់ អាជី ពេលដែលដេកដាក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនគឺមានសភាពស្រស់បស់ខ្លាំងមិនសមដូចជាអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់នោះទេ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានគ្រូពេទ្យម្នាក់ចេញមុខនិយាយថាឧបករណ៍ដែល អាជី ពាក់គឺមិនមែនជាម៉ាសអុកស៊ីហ្សែននោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាម៉ាសឆ្ពង់មុខធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមានការចោទប្រកាន់នេះ អាជី ក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបផងដែរ ដោយបាននិយាយថា​សួរបកទៅកាន់ការចោទប្រកាន់ថា ការសម្ដែងនេះតើបានអ្វីមកវិញ? ហើយអំឡុងពេលឈឺមួយរយៈនេះនាងមានការខាតបង់ជាច្រើនផងដែរ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជី បានសរសេរបែបនេះថា ៖ “គិតទៅមនុស្សមួយចំនួនតូចមានមាត់ចេះតែនិយាយចេះតែថា ព្រោះខ្លួនមិនមែនជាគេចឹងហេីយយកកាឈឺរបស់គេមកលេងសេីច យូៗទៅទៅជាឯងសំដែងវិញ ទាំងដែរឯងឈឺ-ជិ-ត-ងា-ប់😔សួរថាសំដែងបានអីមកវិញ ខ្ញុំខាតកាងារ ខាតជំណូលរាប់ពាន់$ មួយរយៈដែលខ្ញុំឈឺនេះ👍ចេះមកនិយាយថាខ្ញុំសំដែងកេីត👍”។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ អាជី ក៏បានបង្ហោះសារថ្មីមួយដែលបានផ្ដល់ដំណឹងបែបនេះថា ៖ “ខ្ញុំមកវិញហេីយall fanសំណប់ចិត្ត នឹកខ្លាំងណាស់🙏🙏❤️❤️ហេីយក៏នឹកឃ្លីននិចដែរចង់-ស-ម្លា-ប់-ខ្ញុំដែរ👍ត្រៀមតតាំងជាមួយខ្ញុំនៅ😡😡ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកនេះ🙏❤️”៕