អីយ៉ាស់! ស្ងាត់ៗ ជំទាវឧកញ៉ា ម៉ែរួយ ចុះច្រូតស្រូវ បុកអំបុក បែបលក្ខណៈស្រុកស្រែ ថែមទាំងដាក់ប៉ុន្មានឃ្លានេះថា ….

61

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ចំថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រខែ អកអំបុក ថ្ងៃទី១ តាមរយៈហ្វេសប៊ុក លោកជំទាវឧកញ៉ា ស្រី ណារួម ហៅថា ម៉ែរួយ បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបែបស្រុកស្រែ មើលទៅពិតជាស្អាតដល់ហើយ ព្រមទាំងភ្ជាបប៉ុន្មានម៉ាត់ទៀតថា៖ “មកច្រូតស្រូវជាមួយម៉ែរួយ យកទៅដាល់អំបុកទាំងអស់គ្នា”។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរ ម៉ែរួយ ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៀតថា៖ “ណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា យើងច្រូតស្រូវ បុកអំបុក ស្រូវតាណើប ចឹង២០ឆ្នាំមុន ២០ឆ្នាំក្រោយ យើងមកមើលសកម្មភាព តើយើងនៅតែសកម្មដូចមុនទេ បងប្អូនណាធ្លាប់ច្រូតស្រូវហើយ កណ្តៀវស៊ីដៃខ្លួនឯងខ្លះ…?”។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបានឃើញសកម្មភាព ច្រូតស្រូវឡើងទំនង បែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗជាច្រើនដែលជាអ្នកគាំទ្រ បាននាំគ្នាចូលទៅ ខំមិន ឡើងព្រោងព្រាតថា៖ “ម៉ែផ្ញើសំបុកឲ្យកូនហូបផងម៉ែ, សមណាស់ម៉ែ, ម៉ែរ៉ួយច្រូតស្រូវទំនងណាស់, ជំរាបសួម៉ែម៉ែខ្ញុំពូកែណាស់, ម៉ែខ្ញុំពូកែគ្រប់រឿង”៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។