អាស្ននហើយ! ថៃជួបគ្រោះទឹកជំនន់ អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាន ១០០ឆ្នាំមកនេះ

678

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ឆៃយ៉ាភូមិ)៖ ផ្ទះជាង ៣,០០០ខ្នង នៅក្នុងភូមិចំនួន ២៣ របស់ស្រុក បាមណេត ណារ៉ុង (Bamnet Narong) នៃខេត្ត ឆៃយ៉ាភូមិ (Chaiyaphum) ភាគកណ្តាលប្រទេសថៃបានរងការលិចលង់ ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុត ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់អះអាងថា មិនធ្លាប់កើតមាននោះឡើយ នៅក្នុងរយៈពេល ១០០ឆ្នាំមកនេះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ សារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរស្រុក Bamnet Narong បានថ្លែងថា ទឹកជំនន់បានហូរសន្ធប់ចូលមកកាន់ស្រុកនេះ ដោយវាបានធ្លាក់មកពីស្រុក ថេប សាធីត (Thep Sathit) របស់ខេត្ត Chaiyaphum ព្រមទាំងស្រុក ថេផារ៉ាក់ (Thepharak) និងស្រុក ដន ឃុន ថូដ (Dan Khun Thod) របស់ខេត្ត នគររាជ សីម៉ា (Nakhon Ratchasima) ដែលស្ថិតនៅជាប់គ្នា។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងចំណោមភូមិទាំង ២៣ របស់ស្រុក Bamnet Narong នោះ ភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថា មូ ២១ (Moo 21) បានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ ព្រោះតែលំនៅឋានប្រជាជនរហូតដល់ទៅ ៦០០ខ្នង រងការលិចលង់ជាទម្ងន់ ខណៈផ្ទះខ្លះត្រូវលិចក្នុងទឹកជម្រៅ ២ម៉ែត្រ និងខ្លះទៀតលិចនៅសល់តែដំបូល ដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះ ដើម្បីរង់ចាំការសង្គ្រោះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា កងកម្លាំងសង្គ្រោះ ពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់របស់ថៃ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងខេត្ត នគររាជ សីម៉ា ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅជួយសង្គ្រោះប្រជាជន នៅក្នុងស្រុករងគ្រោះខាងលើនេះ ហើយប្រជាជនខ្លះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្នាក់នៅតាមសាលារៀន និងខ្លះទៀតនៅតាមវត្តអារាម ដែលស្ថិតនៅតាមទីខ្ពស់ជាបណ្តោះអាសន្ន។ មិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថា អាចជនរងគ្រោះដែរ ឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយ គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃចន្ទនេះ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​