បើកវិញហើយ! ថៃសម្រេចបើកក្រុងបាងកកទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ក្រោយសម្អាងលើរឿង១នេះ

360

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានសម្រេចបើក្រុងបាងកកឡើងវិញ ដើម្បីទទួលភ្លៀវទេសចរណ៍អន្ដរជាតិនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលាខាងមុខ ក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន យ៉ាងហោចណាស់ ៧០% ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារ។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សារដោយសារព័ត៌មាន CNAកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសម្រេចចិត្តនេះ បានកើតឡើង បន្ទាប់ពីការពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ និងកីឡា លោក Pipat Ratchakitprakan និងអភិបាលក្រុងបាងកកលោក Aswin Kwanmuang កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកញ្ញា។ លោក Pipat បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា“ ការសម្រេចចិត្តរួមគ្នារបស់យើងគឺយើងចង់អនុវត្តការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងទីក្រុងបាងកកនៅគ្រប់ស្រុកដូច្នេះនៅពេលយើងបើកឡើងវិញវានឹងអនុវត្តចំពោះអ្នកនៅទីក្រុងបាងកកទាំងអស់” ។​យោងតាមរដ្ឋមន្រ្តី ប្រជាជនជាង ៧០% នៃទីក្រុងបាងកកបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី១ ប៉ុន្តែមានតែ ៣៧% ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូស ។ លោកបានបន្ថែមថា ៣៣% ដែលនៅសល់នឹងត្រូវចាក់លើកទី២ នៅដើមខែតុលា។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Pipat បានមាន ប្រសាសន៍ថា “យើងមាន ទំនុកចិត្តថា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ទីក្រុងបាងកកនឹងអាចបើកដំណើរការឡើងវិញ ចំពោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ”។ ទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានតម្រូវការ ដាក់ឲ្យ នៅដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិនៅពេលដែលរដ្ឋធានីបើកដំណើរការវិញទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបើកទីក្រុងបាងកកឡើងវិញគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរណ៍អន្តរជាតិ។ អស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំហើយដែលវិស័យទេសចរណ៍បានរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ហើយការមកដល់នៃភ្ញៀវអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អាក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រកាសថាប្រទេសថៃនឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល ១២០ ថ្ងៃ។ លោកក៏បានអំពាវនាវដល់គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ ត្រូវបើកឡើងវិញឱ្យបានឆាប់ ប្រសិនបើពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយដោយបន្ថែមថា អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចហើយគួរតែត្រូវបានលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា កោះរមណីយដ្ឋានភូកេតបានបើកដំណើរការសម្រាប់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិឡើងវិញ។ ក្រោមគំរូទេសចរណ៍ពិសោធន៍ហៅថា Phuket Sandbox អ្នកទេសចរមិនតម្រូវឱ្យមានការធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយ បើពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ ១៤ ថ្ងៃ ហើយធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននៅពេលមកដល់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួនទៀត ក៏គ្រោងនឹងស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់នៃទេសចរណ៍អន្តរជាតិនៅខែ ក្រោយនេះដែរ។ ខេត្តឈុនបូរី ខេត្តពេជ្របូរី ខេត្តប្រាយុបឃីរីខាន់ និងខេត្តឈៀងម៉ៃ ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលាផងដែរ៕