មានសង្ឃឹមហើយ ! សម្ដេច ហ៊ុន សែន ប្រាប់ឱ្យពលរដ្ឋប្ដឹងក្រុមហ៊ុន GFX ទៅតុលាការ បើដោះស្រាយមិនត្រូវរ៉ូវគ្នា

1321

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេច ហ៊ុន សែន ប្រាប់ឱ្យពលរដ្ឋ ដែលមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុន GoldFX Investment ប្ដឹងទៅតុលាការ បើសិនជាដោះស្រាយគ្នា មិនត្រូវរ៉ូវ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឆ្លើយបែបនេះ តបទៅកាន់ពលរដ្ឋ ដែលស្នើសុំអន្តរាគមន៍សម្ដេច។ ក្រុមហ៊ុន GoldFX Investment ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម ជាឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជានេះ បានធ្វើឱ្យបាត់ប្រាក់វិនិយោគរបស់អតិថិជនប្រមាណ៣០លានដុល្លារ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ បានបង្ហោះសារចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សម្ដេច ហ៊ុន សែន ដោយរៀបរាប់ពីបញ្ហាខ្លួន ជាមួយក្រុមហ៊ុន GoldFX Investment ។ ពួកគេសុទ្ធតែអះអាងថា ក្រុមហ៊ុន មិនទាន់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគេឡើយ។ ពួកគេទាំងនោះ ស្នើឱ្យនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អន្តរាគមន៍រកយុត្តិធម៌ឱ្យពួកគេ ក្នុងករណីនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញពលរដ្ឋសុំអន្តរាគមន៍ច្រើននេះ សម្ដេច ហ៊ុន សែន ក៏បានប្រាប់ពួកគេវិញ ពីដំណោះស្រាយនៅតាមផ្លូវតុលាការ។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល បានឆ្លើយតបសារពលរដ្ឋទាំងនោះ តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការខ្លួនថា៖«ដោយសារបងប្អូនបានចូលមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងហើយ ដែលល្មមដល់ពេលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបដោយខ្លីថា សូមបងប្អូនបន្តសម្រុះសម្រួលគ្នា ព្រោះបងប្អូនស្មគ្រ័ចិត្តរកស៊ីជាមួយគ្នា។ក្នុងករណីរកការស្រុះស្រួលមិនបាន សុំដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការ»។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​