ដំណឹងល្អ ! អ៊ីស្រាអែល ​ប្រកាសត្រៀម​ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៤ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង​​វីរុស​បំប្លែងថ្មី​

265

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តី​ជំនាញ​សុខាភិបាល​អ៊ីស្រាអែល កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអំពាវនាវ និង​ជំរុញ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ត្រៀម​ចាប់ផ្តើមរៀបចំ​ការចាក់ដូសទី៤ ខណៈខ្លួនបានលើកឡើងថា ​វីរុសកូវីដ១៩ នៅតែបន្តមានវត្តមានលើភពផែនដីនេះ និងនៅជាមួយមនុស្សជាតិរហូត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Salman Zarka ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ coronavirus czar បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុសាធារណៈ Kan កាលពីថ្ងៃទី៤ កញ្ញាថា “វីរុស គឺនៅទីនេះ ហើយនឹង​បន្តនៅទីនេះទៀត ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី ៤ ដែរ”។ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ coronavirus czar រូបនេះបានបន្តទៀតថា “យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៤នេះ នឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​​វីរុស​បំប្លែងថ្មី​ដែល​កាន់តែសាហាវ ដូចជា​ វីរុសកូវីដដែលតាជាដើម។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Salman Zarka បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត The Times of Israel កាលពីខែមុន ថា “ប្រសិនបើយើងរៀនមេរៀនពីរលកទី៤ យើងត្រូវពិចារណាអំពីលទ្ធភាពនៃរលកជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ១៩បម្លែងថ្មី ដូចជារលកថ្មីមកពីអាមេរិកខាងត្បូងជាដើម ដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងជារៀងរាល់ពីរទៅបីខែម្តង ឬប្រាំទៅប្រាំមួយខែម្តង ឬយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវចាក់ម្តង”។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ លោកបានលើកឡើងថា យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៤នេះនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ប៉ុន្តែចំពោះការបរិច្ឆេទនៃការចាក់លោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នូវឡើយទេ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​