ស្ថានភាពរបស់ Pacquiao បង្កការព្រួយបារម្ភ ក្រោយគាត់ត្រូវឱ្យប្រពន្ធជួយបញ្ចុកបបរ បន្ទាប់ពីចាញ់ Ugas

632

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Manny Pacquiao ហា​ក់ពិ​​បា​កក្នុងការបើកភ្នែក ខណៈគាត់ត្រូវប្រពន្ធបញ្ចុកបបរក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់រងបរាជ័យក្រោមថ្វីដៃរបស់អ្នកប្រដាល់គុយបា Yordenis Ugas ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសវ័យ ៤២ ឆ្នាំរូបនេះដែលជាអ្នកប្រដាល់អស្ចារ្យម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រូវបានវាយខ្ទប់ទក់សាច់នៅក្នុងការប្រកួតដណ្តើមខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកក្នុងប្រភេទទម្ងន់ Welterweight ទល់នឹង Ugas កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pacquiao បានវិលត្រឡប់មកសង្វៀនលើកដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាកអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំហើយគ្រោងនឹងប្រកួតជាមួយម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ទម្ងន់ Welterweight ដែលមិនស្គាល់ចាញ់ Errol Spence Jr មុនពេល Ugas ចូលមកប្រកួតជំនួស ក្រោយពេល Spence របួ​សភ្នែ​ក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ ប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Jinkee បានបញ្ចូលវីដេអូនៅលើ Instagram របស់ Pacquiao ដោយបង្ហាញគាត់ស្ទើរតែមិនអាចបើកភ្នែករួច ខណៈគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តឱ្យប្រពន្ធបញ្ចុកបបរ។ អ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ជាច្រើនបានបង្ហាញការព្រួ​យ​​បារម្ភនិងសរសេរលើ Comment របស់គាត់ដើម្បីជូនពរឱ្យគា​ត់ឆាប់ជាសះស្បើយ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​