ទឹកចិត្តកូនប្រុស ! លោកឌួង ឆាយ សម្ដែងអារម្មណ៍អាណិតអ្នកម្ដាយ ថាទោះសុខភាពមិនសូវល្អ ប៉ុន្តែខំប្រឹងចំពោះរឿងមួយនេះ…

584

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយ លោកឌួង ឆាយ នៅមុននេះបន្តិច ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកបានបង្ហោះសារមួយនៅទំព័រហ្វេសប៊ុកលោកថា៖ «នឹកស្រណោះអាណិតអ្នកម្តាយជាទីគោរពស្រលាញ់នឹងជាព្រះរស់ដ៏មានគុណរបស់កូនៗ ទោះបីជាអ្នកម្តាយហត់នឿយសុខភាពមិនសូវជាល្អប្រក្រតីយ៉ាងណា ក៏អ្នកម្តាយខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញនូវតួនាទីជាកូនប្រសារដ៏ល្អ ទៅកំដរផ្នូរម្តាយក្មេកដែលស្ថិតនៅទីឆ្ងាយដើម្បីរៀបចំសែនម្ហូប
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាហារបោសសម្អាតជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកម្តាយនៅតែបំពេញតួនាទីជាកូនប្រសារល្អដូចកាលគ្រាដែលលោកយាយនៅមានជីវិតរស់នៅ ក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាកូននិងជាចៅពិតជាមានមោទនភាពចំពោះអ្នកម្តាយយ៉ាងខ្លាំង ក្រៅពីពាក្យអរគុណនិងការជូនពរ កូនៗក៏សូមគោរពបួងសួង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមឱ្យអ្នកម្តាយជាទីគោរពស្រលាញ់របស់កូនៗ សូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៌ កម្លាំងមាំមួន អាយុយុឺនយូរដើម្បីគង់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនៗនឹងចៅៗ អ្នកម្តាយរបស់កូនហត់នឿយពេកហើយ»។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​