ចប់ហើយ ! អ្នកជំនាញថៃ រកឃើញកូវីដសំងំខ្លួន ក្នុងទឹកកកអនាម័យ

2789

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូវី​​​​ដអាចតោ​​​​ងជា​​ប់គ្រប់របស់ដែលយើងចាប់​​កាន់ និងហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទំនិញខ្លះយើងអាចសំអា​​តឬបា​​​ញ់អា​កុលពីក្រៅបាន ប៉ុន្តែចំពោះរបស់ខ្លះ យើងមិនអាចបា​​ញ់អាកុ​​លឬ​សំអាត​បាន​ទេ។ តួយ៉ាង​​​ ទឹកកក​ដុំ​ឬកិ​​ន​បំ​​បែក​ឲ្យម៉ត់ ​កំពុង​ពេញនិយមក្នុងសម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ ជាពិសេសក្នុងកំឡុង​រោ​​គ​​រាត​​ត្បា​​ត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក​នៅ​អា​​ស៊ី​យើង ​គឺ​ក្នុង​ប្រទេសថៃតែម្ដង បានរក​ឃើញវី​​រុស​​កូវី​​ដ​នៅ​លើ​ទឹកកក​ដុំ​ និង​ទឹកកក​កិន​ឲ្យ​ម៉ត់​ នៅ​​ខេត្ត​មួយចំនួន។​ ដូច្នេះ​ហើយ​ ទើបប្រជាជន​លែង​ជំនឿចិត្ត ក្នុង​ការ​ទិញ​ទឹក​​កក​ដើម្បី​យកប្រើ​​ប្រាស់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ទីរ​​សុខាភិបាលបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិ​​បត្តិការ សម្រាប់រោងចក្រទឹកក​​កទាំងអស់ ត្រូវមាន​វិធាន​​ការណ៍​ត្រួតពិនិត្យ​និង​ការពារ​ ហើយ​ពង្រឹងអនាម័យ ​ដោយ​ឲ្យ​កម្មករដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ​ជាមុន ​ជាពិសេស​​​​ម្ចាស់​រោងចក្រ​ត្រូវ​ធ្វើការ​វាយ​​តម្លៃ​បញ្ហា​នេះ​ជា​រៀងរាល់​ខែ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Suwanchai អគ្គនាយកមន្ទីរសុខាភិបាល មាន​ប្រសាសន៍​ថា អ្នកប្រើប្រាស់គួរ​តែ​ចៀសវាង​ការទិញទឹក​​កកកិន​ដោយ​ម៉ា​​ស៊ីន ​ព្រោះដំណើ​រការផលិត​មាន​ចាប់​ពី​ការ​យក​បាវ​ដា​​ក់​ដុំ​ទឹកកក​ ឬ​កិន​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន និងចាប់កាន់ដាក់ថង់​សម្រាប់​លក់​ជាដើម។ ដូច្នេះ​សូមជ្រើសរើសទិញ​ទឹកកក​អនាម័​​យ​តូចៗជា​រង្វង់​ៗ ​ដែល​មាន​ការ​វេច​​​ខ្ចប់​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ និង​បាន​ធានា​គុណភាព​​​សុវត្ថិភាព​ពី​ជំ​​ងឺ​​​កូវី​​ដ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាទូទៅ​ហាង​លក់​បង្អែម​ឬភេសជ្ជៈតាមផ្លូវ​ តូប​និងភោជនីយដ្ឋាន​ដែលប្រើ​ម៉ាស៊ីន​កិន​ទឹកកក​ ឬ​ប្រើ​ទឹកកក​ដុំក្លាសេ​អាហារ​ស្រស់ៗ។ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញកូ​​​វីដ​ច្រើន​ជាង​គេ ​គឺ​តែង​និយម​ប្រើ​ ទឹកកក​គ្មាន​អនាម័យ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី​កាត់​ប​​ន្ថយ​​​ហា​​និ​​ភ័យ​នៃការ​ឆ្ល​​ង​កូ​​វីដ ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់គ្នា​ គួរតែវេច​ខ្ចប់​សាច់មាន់ សាច់​ជ្រូក​ បន្លែ​​ដាក់​ក្នុង​ថង់​ប្លាស្ទិក​ មុន​ពេល​យក​ទៅ​ក្លា​សេ ​ហើយ​កុំ​ឲ្យ​ទឹកកក​ចូល​មក​ប៉ះ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អាហារ​ដែល​យើង​ហូប៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​