សូមសរសើរ ! កូនកត្តញ្ញូ ប្តូរជីវិតចូលមកថែឪពុក-ម្តាយ ដែលកំពុងផ្ទុកកូវីដ រហូតដល់ជាសះស្បើយ

848

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Hun Bunra
បានបង្ហោះថា “សូមសរសើរ អាប្អូនម្នាក់នេះ មើលថែឳផង ម៉ែផង បានជា សះស្បើយពីកូវីដហើយ ហើយអត់ឆ្លងដល់ខ្លួនឯងទៀត។ ពិសេសលើសហ្នឹង គឺគាត់ជួយអ្នកជិតខាងជាប់បន្ទប់ និងខាងក្នុងទាំងអស់ពីបេះដូង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយលើកបំពង់អុកស៊ីហ្សែនផង គ្រាអ្នកជំងឺធ្ងន់ស្រាលផង លើកអីវ៉ាន់គេផង និងជួយការងារធ្ងន់ស្រាលក្នុងតំបន់ក្រហមយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ អរគុណ អាខ្លុយ ពៅមាស តែបងមិនចង់ឲ្យអាពៅមាសឯងមកទៀតទេ ព្រោះខ្លាចអាពៅមាសឯងឆ្លង អត់មានអ្នកថែគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ។”
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីបុរសខាងលើទៅមើលថែឪពុក ម្តាយដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ ដល់កន្លែងសម្រាកព្យាបាលទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមអំពីភាព កត្តាញ្ញូដែលមានចំពោះលោកអ្នកមានគុណ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ បុរសរូបនោះ បានមើលថែឪពុកផង ម្តាយផងរហូតដល់ជាសះស្បើយ ហើយថែមទាំងមិនបានឆ្លងវីរុសកូវីដដល់ខ្លួនទៀត៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​