ធូរចិត្តបន្តិច! ក្រោយប្តីឆ្លងកូវីដ ថែមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតនោះ ពេលនេះភរិយាលោក អេ ភូថង ចេញបកស្រាយថា …

889

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អេ ភូថង មានអាការះធ្វើទុក ហើយក្រោយក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ។ ក៏ពិនិត្យឃើញថា ពិតជាមានជា តិអាស៊ីតឡើងខ្លាំង ខ្លាញ់រុំបេះដូ ងខ្លាំង និងស ម្ពាធសរសៃឈាមបេះដូងថែមទៀត ព្រោះលោកធា ត់ពេក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើតេស្ដសំណាក ដើម្បីរៀបចំឲ្យលោកសម្រាកព្យាបាលជំ ងឺ តែបែរជា ទទួលបានលទ្ធផ លវិជ្ជមា នកូវីដ-១៩ ទៅវិញ ទើបសម្រេច បញ្ជូនលោកយកទៅព្យាបាលនស្ដាតអូឡាំពិកតែម្ដង។ ដោយឡែកលោកស្រី និង កូនៗ គឺធ្វើតេស្តច្រើនដង តែមិនកើតទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី សាំង សុម៉ាលី ភរិយារបស់លោកបានអះអាងថា រូបភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រោយស្វាមីបានឆ្លងកូវីត១៩ គឺជារូបកាលពីចូលព្យាបាលដំបូង និង មានរយៈពេលប្រមាណជា១អាទិត្យមកហើយ ដោយក្នុងពេលនេះ ស្វាមីមានភាពប្រសើរឆ្ងាយណា ស់។ អ្នកស្រីថា ក្នុងថ្ងៃចូលសម្រាកដំបូង លោកពិតជាមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំង ទើបតម្រូវអោយដាក់អុកស៊ីហ្សែន ដូចដែលមានការបង្ហោះ ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ លោកមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដ្បិតថា លោកនៅជំនួយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន ម៉ាស៊ីនតូច ២០ ឬ ៣០ ភាគរយ នៅពេលធ្វើទុក្ខ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រីដែលនៅមើលថែ ហើយមិនមានជម្ងឺកូវីត១៩ បានបន្តថា លោកអេ ភូថង គឺមិនខុសពីមនុស្សកើតកូវីត១៩ ហើយមានសុខភាពប្រសើរឡើងនោះទេ ហើយអ្នកស្រីក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរ នៅពេលស្វាមីបានធូរច្រើនថ្ងៃមកហើយ ប៉ុន្តែទើបតែមានការបង្ហោះពី រូបភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្ដី ដែលធ្វើអោយគ្រួសារ និង អ្នកស្គាល់រាប់អានអ្នកខ្លះភ័យស្លន់ស្លោ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីក៏ថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរ ដោយបានចាត់ទុកថា ការបង្ហោះចែកចាយនោះ គឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំ។ អ្នកស្រីថា លោកត្រូវបានយកទៅព្យាបាលជម្ងឺកូវីត១៩ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដាកន្លងទៅ ស្របពេលដែលជំងឺចាស់រើឡើងផង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​