ថាមែនៗ តារាសម្តែង អៀ ម៉េងលិ ចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈ ក្រោយពីឆេះដុំឆ្លើយតបទាំងកំហឹងចំពោះការខមមិន ដែលរិះគន់លើខ្លួន…

251

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿយៗតារាសម្តែងសាច់សខ្ចី អៀ ម៉េងលិ តែងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជន ជាពិសេសតាមរយៈការបង្ហាញរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមបណ្តាញសង្គម ក៏ដូចជាតាមរយៈការសម្តែង និងស្ពតពាណិជ្ជកម្មនានា។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះ កញ្ញា បានសម្តែងប្រតិកម្មខឹងសម្ប៉ា តាមរយៈការខមមិន ក្រោយពីរូបដែលអ្នកនាងផ្សព្វផ្សាយឲ្យស្រាបៀរមួយ និងអ្នកត្រូវមហាជនមួយចំនួនបានខមមិន ប្រើពាក្យមិនសមរម្យដាក់ ទើបកញ្ញាឆេះដុំ ខមមិនតបវិញដោយពាក្យធ្ងន់ៗ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដានេះ កញ្ញា បានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈ យ៉ាងដូច្នេះថា៖ សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមាមីងទាំងអស់ ដែលនិយមគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ ក្រោយពីបានពិចារណាសព្វជ្រុងជ្រោយជុំវិញបញ្ហាមានការបញ្ចេញមតិមិនសមរម្យមកលើរូបនាងខ្ញុំក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ដោយនាងខ្ញុំមានការសោកស្តាយជាខ្លាំងចំពោះប្រតិកម្ម ក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍លើសលល់ ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់មតិមិនសមរម្យទាំងនោះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសជ្រុលជ្រួសដោយអចេតនាលើពាក្យសម្តីរបស់នាងខ្ញុំ អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាទទួលយកការសុំទោសជាសាធារណៈរបស់នាងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះ។ 🙏🏻
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​