សូមចូលរួមសោកស្តាយ ! ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៣នាក់ទៀតហើយ បាត់បង់ជីវិត ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩

599

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសុខាភិបាល បានប្រកាសមានករណី ស្លា ប់ ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៣នាក់៖ ស្រ្តីឣាយុ ៧៩ឆ្នាំ បុរសឣាយុ ៥៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៦៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា យោង តាមរបាយការណ៍ពី៖ ១- មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត បានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៧៩ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញបានចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១២:៤០នាទី ពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ​ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថា គាត់បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយមុនចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ។ ដោយជាករណី​សង្ស័យ ស ព ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាកធ្វើវិភាគ ហើយជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថា ស ព មានវិជ្ជមានកូវីដ ១៩។ ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ៖ ស្ត្រីខាងលើនេះ បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតមុនពេលចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានឱ្យដឹងថា បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៧ឆ្នាំ រស់នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចូលមកដល់ មន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០៤:៥០នាទី ពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថា គាត់បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយមុនចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ។​ ដោយជាករណីសង្ស័យ ស ព ត្រូវបាន​ក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាកធ្វើវិភាគ ហើយជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថា ស ព មានវិជ្ជមានកូវីដ ១៩។ ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ៖ បុរសខាងលើនេះ បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតមុនពេលចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩  ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣- មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានឱ្យដឹងថា ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៥ឆ្នាំ រស់នៅស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០២:០០នាទី រំលងអាធ្រាតុ បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹង​ក្រុម RRT នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះទៅយកសំណាក សា ក ស ព ជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថា ស ព មានវិជ្ជមានកូវដ-១៩។​ ការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ៖ ស្ត្រីខាងលើនេះ បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតនៅផ្ទះរបស់គាត់លើអ្នកមាន ផ្ទុកវីរុសកូវីដ ១៩ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមចូលរួមចំណែកសោកស្តាយជាពន់ពេក និងសូមចូលរួម ម.រ.ណ.ទុ.ក្ខ យ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារ ស ព។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​