ចិនកាត់ទោសអតីតនាយកធនាគារ អោយជាប់គុ កមួយជីវិតពីបទស៊ីសំណូក

47

(អន្តរជាតិ)  ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយព្រាតនៅមុននេះថាតុលការចិនក្នុងខេត្តហឹប៉ី(Hebei) បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកHu Huabangអតីតលេខាបក្សកុំមុយនីស្តខេត្តនិងជាអតីតប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន អោយជាប់គុ កមួយជីវិត ពីបទប្រព្រឹត្តអំពោះពុករលួយនិងស៊ីសំណូក។
លោកHuបានសារភាពចំពោះតុលាការថាក្នុងរយះពេលកាន់តំណែងពីឆ្នាំ2009-2019បានប្រើអំណាចដើម្បីស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់បានប្រាក់ចំនួន13.2លានដុល្លារអាមេរិច។