សត្វValentinaមួយក្បាលកំពុងត្រូវបានជួយសង្គោះ

54

Valentina ជាឈ្មោះសត្វសុីស្រមោច (anteater) ដែលគេបានជួយសង្គ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Santa Cruz ប្រទេសបូលីវី ។​ ជើងទាំង ៤ របស់វា ត្រូវរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយត្រូវយកមកព្យាបាលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃមួយកន្លែង ។ ពេលនេះ វាកំពុងសុីកណ្តៀរ និង ផឹកទឹកដោះគោ ។