ស្ទូចបានត្រីសណ្តាយយក្សមួយក្បាលនៅដងទន្លេសែន

35

ត្រីសណ្តាយដ៏ធំនេះ ត្រូវស្ទូចបានដោយលោក Geoffrey Rulleau ហើយមិនមែននៅក្នុងទន្លេអាសុី ឬ អាម៉ាហ្សូនទេ ។ គឺជាត្រីសណ្តាយក្នុងទន្លេសែន ហើយដែលជាប់សន្ទូចក្នុងចម្ងាយតែជាង ១០ គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង តែប៉ុណ្ណោះ ។ វាមានបណ្តោយ ២,៤៣ ម៉ែត្រ និង មានទម្ងន់ ៩០ គីឡូក្រាម ។ ក្រោយពីថតរូបរួច លោកបានព្រលែងវាទៅក្នុងទន្លេវិញ ( នៅប្រទេសបារាំង គេចាត់ត្រីសណ្តាយជាត្រីមិនស្អាតព្រោះវាសុីគម្រង់ ) – Science & Vie ចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកា ២០២០