ចាប់បានពស់ថ្លាន់ធំជាងគេបំផុតនៅអាមេរិក

32

នៅយប់ថ្ងៃទី ៩ តុលា ២០២០ អ្នករកសុីចាប់ពស់ឈ្មោះ Ryan Ausburn និង លោក Kevin Pavlidis ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក បានចាប់បានពស់ថ្លាន់ដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានប្រវែងដល់ទៅ ៥,៧ ម៉ែត្រ នៅក្នុងព្រែកជីក L-28 Tieback