ផ្សារទំនើប AEON នឹងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ អាមេរិក ប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ ចាប់ពីដើមខែសីហាតទៅ

1124

(ភ្នំពេញ) ផ្សារទំនើប AEON បានប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ $ $ និង$ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០តទៅ ប៉ុន្តែនៅបន្តទទួល ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ ពីអតិថិជន សម្រាប់ការជាវទំនិញ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៩ខែឧសភា បានចេញមកប្រកាសថាក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រភេទ $1, $2 និង $5 នៅតែចាយបានធម្មតា ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន បានឲ្យដឹងបន្តថា ផ្សារទំនើបAEON នឹងអាប់ត្រឡប់ទៅវិញ រាល់ប្រាក់អាប់ នឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល()វិញ

ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ក៏បានបញ្ជាក់ថា នៅតែបន្តទទួលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ ពីអតិថិជនសម្រាប់ការជាវទំនិញរហូតដល់មានការ ជូនដំណឹងជាថ្មី

សេចក្ដីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាផ្សារទំនើបយើងខ្ញុំ នៅតែន្តទទួលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ ពីអតិថិជនសម្រាប់ការជាវទំនិញ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី