ស៊ែរចែកគ្នាដឹង ! ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង២ភេទ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡេីង អាចធ្វេីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃ

1961

(ភ្នំពេញ)៖ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង២ភេទ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡេីង អាចធ្វេីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃ ។

ទីតាំងដែលអាចធ្វេីបាន តាមគ្រប់បណ្តាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក ក្រុង ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្ត និងផ្សារទំនេីបអុីអន ២ ។

ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកធ្វេីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រោម ៖