រឿងរ៉ាវប្លែកៗ នៃអគារលក់ទំនិញនៅក្នុងក្រុង បាងកក ដែលគេទុកចោលតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៧

71

(បរទេស)៖ ឆ្នាំ១៩៩៧ អគារលក់ទំនិញនៅក្នុងក្រុង បាងកក ប្រទេសថៃនេះ ត្រូវបានវាយកំទេច ព្រោះខុសបច្ចេកទេសសាងសង់ ហេីយត្រូវទុកចោលហាលថ្ងៃហាលភ្លៀង ដក់ទឹក បង្កជាជំរកមូសនាំអោយមានហានិភ័យដល់សុខភាពអ្នករស់នៅជិតខាង។ គេក៏យកត្រី ទីឡាព្យ៉ា ត្រីកាប និង ត្រីអណ្តែង ខ្លះមកព្រលែងនៅទីនេះ ដេីម្បីកំចាត់ដង្កូវទឹក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ត្រីបានកកើតឡេីងរាប់ពាន់ក្បាល ៕