ថាកម្មក៏បាន!! ទើបមានទោសជាប់គុក២៣ឆ្នាំ ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទៀត

169

(បរទេស)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយមុននេះថា លោក Harvey Weinstein អតីតផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលកំពុងជាប់គុកនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងរំលោភ ត្រូវបានប៉ូលីសពិនិត្យឃើញថាបានឆ្លងជំងឹកូវីដ១៩ដែរ។

លោក Harvey Weinstein អាយុ៦៨ឆ្នាំ មានទោសជាប់គុក២៣ឆ្នាំ ពីបទបទបៀតបៀនផ្លូវភេទ និងរំលោភស្រ្តីភេទជាង១០០នាក់៕