ឥណ្ឌាដាក់ «បំរាមគោចរ» ទូទាំងប្រទេស សាកល្បងមើលថា បើ«បិទ»មែនទៅរួចអត់

225

(អន្តរជាតិ)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី២២មីនានេះថា ប្រជាជនឥណ្ឌាប្រមាណ១៣០០លាននាក់ត្រូវបានដាក់ក្នុង «បំរាមគោចរ-Curfew» ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រកដល់ម៉ោង២១យប់ (ប្រហែលម៉ោង៨កន្លះដល់២២កន្លះយប់) តាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌា។

ការប្រកាសដាក់បំរាមគោចរនៅពេលនេះគឺដើម្បីជា «ការសាកល្បងមើល» ថាតើប្រជាជនឥណ្ឌាបានប្រុងប្រៀបហើយឬនៅ ប្រសិនណាប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូល «វិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឹកូវីដ១៩»
ក្នុងរូប គឺបណ្តាទីក្រុងនានាស្ងាត់តាមបំរាមគោចរ៕