លេងសើចម្តេចបាន? មហោស្រពភាពយន្តនៅទីក្រុងកាន ក៏ពន្យាពេលដែរ!!

84

(អន្តរជាតិ)៖ មហោស្រពភាពយន្តពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំង ដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១២ឧសភាដល់២៣ឧសភាឆ្នាំ ២០២០នេះ នឹងត្រូវលើកពេលសិនត្បិតភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងរាតត្បា តជំងឹកូវីដ១៩។ នេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកានដែលមានកំណើតតាំងពីឆ្នាំ១៩៤៦។ មហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកានឆ្នាំ២០១៩មានអ្នកចូលរួមចំនួនរហូត ៤០.០០០នាក់គ្រាន់តែអ្នកកាសែត៤.៥០០នាក់៕