សូម្បីតែ «អាយស៊ីស» ក៏ប្រាប់គ្នាអោយផ្អាកវ៉ៃសិនដែរខ្លាចកូរូណា

62

(អន្តរជាតិ)៖ កាសែតបរទេសបានផ្សាយថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋឥស្លាមហៅកាត់ ថា«អាយស៊ីស»
បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្មីៗនេះ ប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជីហាត ( jihadists) អោយចៀសវាងធ្វើដំណើរទៅបង្កភេវរកម្មនៅទ្វីបអឹរ៉ុប និងអោយផ្អាកចេញទៅបង្កភេវរកម្មសិនទៅនៅតំបន់ទាំងឡាយណា ដែលកំពុងរាតត្បាតដោយជំងឹកូរូណា។ ក្រៅពីនោះក្រុមនេះនៅបានប្រាប់គ្នីគ្នាអោយឧស្សាហ៍លាងដៃអោយបានញឹកញយបង្ការបាននូវការឆ្លងជំងឹនោះ៕