ចូលរួមសោកស្តាយ! ជិតដល់ថ្ងៃឡើងគេហដ្ឋានថ្មី ស្រាប់តែផ្ទុះវីរុសកូវីដ ១៩ ឥឡូវម្ចាស់គេហដ្ឋានសម្រេចចិត្ត …..

405

(ភ្នំពេញ)៖ ពិតជាសោកស្តាយជំនួសចិត្តបងប្រុសម្នាក់ ដែលបានប្រកាសលើបណ្តេញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ ស្តីពីការឆាចោលកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មី ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២១ មិនា ខាងមុខ ព្រោះដោយសារតែ ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩ ព្រមទាំងគិតគូរពីសុខសុវត្ថិភាពរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ ទើបគាត់សម្រេចឆាចោល ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺខូវីដ១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានសរសេរលើបណ្តេញសង្គម ដោយមានខ្លឹសារថា៖ «ជំរាបសួរបងៗ មិត្តភក្តិ និងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា! ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងៗ មិត្តភក្កិនិងបងប្អូនទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្ញុំ និងគ្រួសារខ្ញុំ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ។ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត លុបកម្មវិធីនេះចោល ដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដែលមាន Virus COVID19 កើតឡើង។ ដូច្នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់បងៗ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មិត្តភក្កិនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។ ដោយគោរព ពី ខ្ញុំ ផាន់ណេង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មវិធីនឹងកំណត់ថ្ងៃចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ ព្រមទាំងជូនដំណឹងជាក្រោយ បន្ទាប់ពីសភាពនៃជំងឺខូវីដ១៩ មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវកិត្តិយស៕