វៀតណាមបញ្ជាអោយបិទស្រុកមួយ ក្បែរក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកកើតជំងឺ Covid-19

140

(អន្តរជាតិ)៖ វេបសាយ VnExpress បានផ្សាយដឹងថា ក្រសួងសុខភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍នេះ បានបញ្ជាអោយបិទស្រុក Binh Xuyen ក្នុងខេត្តវិញ ភុកក្បែររដ្ឋធានីហាណូយ បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញមានអ្នកកើតជំងឹ Covid-19 ចំនួន៧នាក់។ ការបិទចរាចរស្រុកមានរយះពេលយ៉ាងតិច១៤ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣កុម្ភះនេះទៅ៕