លោកត្រាំថា «អត់បញ្ហា» បើហ្វីលីពីនចង់ផ្តាច់កិច្ចសហការក៏ផ្តាច់ទៅ «សោះនឹងអស់លុយផង»

198

(អន្តរជាតិ)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៣កុម្ភះនេះថាឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសុំផ្តាច់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអាមេរិចនៅលើទឹកដីហ្វីលីពីន លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិចដូណាល់ ត្រាំបានតបកាលពីថ្ងៃពុធថា «រឿងហ្វីលីពីនចង់ផ្តាច់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយអាមេរិចនេះ ជាផ្ទាល់ខ្លួនលោកគឺ«គ្មានបញ្ហាទេ» ចង់ផ្តាច់ៗទៅ «សោះនឹងអស់ថវិកា ចំណាយរបស់អាមេរិច» ផង៕

Image result for duterte vs trump

Image result for duterte vs trump