នាវា Diamond Princess នឹងត្រូវបង្ខាំងទុកក្នុងសមុទ្រ ដល់ថ្ងៃទី១៩ខែកុម្ភៈ

195

(អន្តរជាតិ)៖ កំពង់ផែអូគីណាវ៉ា ប្រទេសជប៉ុន ថ្ងៃទី ១៣ កុម្ភៈ ២០២០ : បុរសគ្រវីអាវពីលើនាវា Diamond Princess និង ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរសព្ទជាមួយនារីខ្លួនដែលនៅឯច្រាំង ។

អាជ្ញាធរជប៉ុនបានអោយដឹងថា គេនឹងបង្ខាំងនាវានេះរហូតដល់ថ្ងៃ ១៩ កុម្ភៈ ២០២០ ក្នុងពេលដែលអ្នកជំងឺនៅលើនាវានេះកើនដល់ ២១៨ នាក់ហើយ ។

Image result for Diamond Princess

ពេលនេះ គេបានអនុញ្ញាតអោយអ្នកដំណើរមានវ័យចំណាស់ចេញពីនាវាទៅនៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំត្រួតពិនិត្យដោយអាជ្ញាធរបាន ចំនែកអ្នកដំណើរឯទៀត ត្រូវទទួលបញ្ជាអោយនៅតែក្នុងបន្ទប់ ហើយ អ្នកបំរើការលើនាវាជាអ្នកយកម្ហូបចែកតាមបន្ទប់ ៕

Image result for Diamond Princess