មជ្ឈឹមបក្សចិនដកលេខាបក្សខេត្តនិងប្រធានសុខាភិបាលខេត្តហឺបុី

152

(អន្តរជាតិ)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅមុននេះបន្តិចថា តំណាងពិសេសរបស់
មជ្ឈឹមបក្សកុំមុយនីស្តចិនបានប្រកាសដកតំណែង មន្រ្តីបក្សប្រចាំខេត្តហឺបុីខេត្តផ្ទុះជំងឹកូរូណាមុនគេចំនួន២នាក់ គឺដកលោកZhang Jinលេខាធិការបក្សទទួលបន្ទុកខាងសុខាភិបាលខេត្តហឺប៉ីនិងដក អ្នកស្រីLiu Yingziប្រធានាសុខភិបាលខេត្តហឺប៉ី។

ជាមួយគ្នានោះដែរបក្សនៅបានដកអនុប្រធានាកាកបាទក្រហមខេត្តមួយរូបទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែងថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវ៕