លោកគីមជិះសេះសឡើងភ្នំលេងជាលើកទីពីរ

877

(អន្តរជាតិ)៖ បរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៤ធ្នូនេះថាទីភ្នាក់ងារពត៌មានមជ្ឈឹមរបស់កូរ៉េខាងជើងទើបបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតលោកគីមជុនអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជិះសេះសឡើងភ្នំស័កសិទ្ធ Peakដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រឹលទឹកកកជាមួយភរិយានិងជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ដែលនាជិះសុទ្ធតែសេះសទាំងអស់គ្នា។

រូបថតនេះគឺជារូបថតគាត់ជិះសេះឡើងភ្នំPeakជាលើកទី២ក្នុងរយះពេលមិនដល់២ខែនេះ៕