សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ពី៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ

1195

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៩២១ អនក្របក ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាពី​ ៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀល ដែលចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ៕។

សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដូចខាងក្រោម៖