ប៉ូលីសហុងកុងកំពុងព័ទ្ធសកលវិទ្យាល័យមួយនៅហុងកុង

253

(អន្តរជាតិ)៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ពីក្រុងហុងកុងមកថានៅថ្ងៃអាទត្យទី១៧វិច្ឆិកានេះ កម្លាំងប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យPolyU ដោយប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់ភ្លើង និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់ ហើយពួកបាតុករបានគប់ដុំឥដ្ឋនិងបាញ់ព្រួញដាក់វិញ។ង

ស្ថានការណ៍កំពុងតឹងតែងនាំអោយអាជ្ញាធរហុងកុប្រកាសបឹទសាលរៀនទាំងអស់មួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃចន្ទនេះ៕