លោកស៊ី ជិនភីងនិងម៉ាក្រុង ឈៀងមកជួបគ្នាផឹកស្រាក្រហមនៅសៀងហៃ

880

(អន្តរជាតិ) ៖ លោកស៊ី ជីនភីងប្រធានាធិបតីចិននិងលោកម៉ាក្រុង ប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានឈៀងមកជួបគ្នា ភ្លក្សស្រាក្រហម​ និ​ងម្ហូបបារាំង​ និងពិភាក្សាអំពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកនៅខ្យុសតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលបារាំងនៅក្នុងមហាពិព័រណ៍អន្តរជាតិ ដែលគេរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងសៀងហៃ៕

Loading...