អ្នកលក់អាវជជុះហេង! ឃើញលុយ៧ពាន់​ដុល្លារ​ គេភ្លេចក្នុងអាវ

355

(បរទេស) ៖ ពិតជាសំណាងរបស់នាងចេនីហ្វ័រ អ្នកលក់អាវជជុះហាងឈ្មោះ​ plato’s closet valparaiso នៅអាមេរិច។

គឺថ្ងៃមួយពេលនាងលូកហោប៉ៅអាវជជុះ ប្រភេទអាវធំ ស្រាប់តែប្រទះលុយគេភ្លេចក្នុងអាវរហូត៧០០០ ដុល្លារ។នាងចេនីហ្វ័របាននាំយករឿងនេះទៅប្រាប់ទូរទស្សន៍WLS-TV.។

តាមមើលអ្នកភ្លេចលុយនោះគ្មាននរណាក្រៅពីអ្នកធ្លាប់លាក់លុយប្រពន្ធ ទុកផ្ញើមកផ្ទះទេ តែចន្យអីប្រពន្ធមិនដឹង ក៏យកអាវនោះ ក្រវាត់ចោលឬលក់អេតចាយ៕