ចិនចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនApple​បង្កើត Appeសម្រាប់​តាម​ដាន​ប៉ូលីស

262

(អន្តរជាតិ) ៖ ទី​ភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី៩តុលា នេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនស្ទើរទាំងអស់បានវាយប្រហារនិង ចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Apple ថាបានបង្កើតAppeអោយ ពួកបាតុករ នៅហុងកុងដើម្បីតាមដានចលនារបស់ប៉ូលីសហិងកុង៕