អ្នក​ចាត់ការ​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ​ចង់​លេង​ឱ្យ Man Utd ​ដោយ​មិន​យក​លុយ​

1360

(កីឡា)៖ Honda ​បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​របស់​ខ្លួន​ថា ​ចង់​លេង​ឱ្យ​ក្រុម Manchester United ​ដោយ​មិន​ត្រូវ​ការ​តម្លៃ​ពលកម្ម​ឡើយ ​ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​។

ការ​ប្រកាស​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​នេះ ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​មាន​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង ត្បិត​អី​កីឡាករ​ជប៉ុន​នេះ ​បាន​កំពុង​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​យក​ប្រាក់​ខែ​ទៅ​ហើយ។ ​Honda ​ប្រាប់​ហេតុផល​ចង់​លេង​នៅ Old Trafford ​នេះ​ថា​៖ “ស្នើ​មក​ខ្ញុំ​មក ​ខ្ញុំ​មិន​ត្រូវ​ការ​លុយ​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ចង់​លេង​ជាមួយ​ក្រុម​ដ៏​អស្ចារ្យ ​និង​មិត្ត​រួម​ក្រុម​ដ៏​អស្ចារ្យ ManUtd ”។