កំណាត់ផ្លូវ ចូលទៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនកងទព័ជើងទឹកក្នុងឃុំរាមបានដាច់ ដោយសារទឹកភ្លៀង

1895

ស្រុកព្រៃនប់-ពលរដ្ឋប្រាប់មកថា កំណាត់ផ្លូវ ចូលទៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនកងទព័ជើងទឹកក្នុងឃុំរាមបានដាច់ ដោយសារទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីយប់ថ្ងៃ៨សីហា២០១៩ ក្នុងនោះមានរថយន្តមួយចំនួនដឹកកម្មកររោងចក្របានជាប់នៅកន្លែងផ្លូវខូចនេះ មិនអាចដឹកកម្មករទៅធ្វើការបានឡើយ នាព្រឹកថ្ងៃ៩សីហា២០១៩នេះ។

Loading...

Loading...

Loading...