បណ្តាញសង្គមរិះគន់«កូនស្រីលោកត្រាំ»ទៅអឹតឡើមក្នុងចំណោមមេដឹកនាំG20!

927

រូបភាពពីរសន្លឹកនេះនាំអោយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្តាញសង្គមទៅលើនាងអ៊ីវ៉ាន់កា ត្រាំកូនស្រីលេខ១ប្រធានាធិបតីអាមេរិច ព្រោះថា នាងមានតួនាទីត្រឹមទីប្រឹក្សាឪពុកសោះ រឿងអីទៅ អឹតឡើមមុខ ចំណោមមេដឹកនាំកំពូលក្នុងកិច្ចប្រជុំG20នៅជប៉ុនកាលពីថ្មីៗនេះ។

មានក្លឹបវីដេអូមួយទៀតដែលផូសដោយមន្រ្តីបារាំងឃើញនាងអ៊ីវ៉ាន់កាព្យាយាម និយាយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបារាំង អង់គ្លេស កាណាដា និងប្រធានIMFកំពុងពិភាក្សាគ្នា៕