តារា«Kim Kardashian»ព្រមដូរឈ្មោះម៉ូតសំលៀកបំពាក់នាង តាមការរិះគន់របស់ជប៉ុន

240

Loading...

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី២កក្កដានេះថានាង Kim Kardashian តារាទូរទស្សន៍អាមេរិចនៃកម្មវិធី Reality TV កាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានមនុស្សក្នុងបណ្តាញសង្គមរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពី នាងបានណែនាំនូវម៉ូតសំលៀកបំពាក់រឹបរាងរបស់នាងឈ្មោះKImmono។

ជាពិសេស គឺជនជាតិជប៉ុនបានចោទប្រកាន់នាងថាមិនគោរពដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះKimmonoជាឈុតសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីជប៉ុន។

ទីបំផុតនាងKimបានសរសេរលើធ្វីតទ៏ររបស់នាងដែលមានអ្នកតាម១៤២លាននាក់ថានាងយល់ព្រមប្តូរឈ្មោះម៉ូតនោះចេញវិញហើយ៕

Loading...