ស្ត្រីបង់ក្លាដេសម្នាក់ត្រូវជនឃោរឃៅ១៦នាក់ចាប់ដុតទាំងរស់

115

បរទេស៖ មនុស្ស ១៦ នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស បានត្រូវជាប់ចោទពីបទដុតទាំងរស់ កញ្ញា Nusrat Jahan Rafi (ក្នុងរូប) អាយុ ១៩ ឆ្នាំ ។ នាង Nusrat បានចោទនាយកសាលាធម៌ថាបានយារយីផ្លូវភេទ (Sexual harassment) លើរូបនាង ។

នៅពេលដែលនាងមិនព្រមដកបណ្តឹង ក្រុមនាយកសាលាបានបញ្ឆោតនាងទៅលើដំបូលសាលាហើយស្រោចសាំងលើនាងហើយដុតសំលាប់នាងទាំងរស់តែម្តង ៕