ខេត្តមួយនៅឥណ្ឌាក្តៅដល់៥០អង្សាសេ

95

បរទេស៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាក្រុមឧត្តុនិយមឥណ្ឌ បានប្រកាសថាសីតុណ្ហភាពនៅទីក្រុងChuru តំបន់រហោឋាន នៃសមុទ្រខ្សាច់ នៃរដ្ឋ Rajasthan វាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី១មិថុនាឃើញ ៥០,៦អង្សារសេ។

Loading...

រលកកំដៅកំពុងគ្របដណ្តប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះ ធ្វើអោយប្រជាជនក្តៅស្ទើរធនមិនបាននិង មានស្លាប់ជាច្រើននាក់ហើយ៕

Loading...