វៀតណាមសម្លាប់ជ្រូកចោលអស់២លានក្បាល

212

វៀតណាម៖ ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី៣១ឧសភានេះថា អាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមបានអះអាងថាខ្លួនបានសម្លាប់ជ្រូកឈឹ អស់ចំនួន២លានក្បាលហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ ការរាលដាលនៃវីរុសជ្រូកគ្រុនអាហ្រ្វិច(African-Swine-Fever)៕