នារីបង្ហាញម៉ូតវៀតណាមចិត្តល្អក្រៃលែង

964

តារាបង្ហាញម៉ូតវៀតណាមលេងខ្លួនម៉ាអស់ដៃដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការ ចូលរួមដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមនៅមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកាន២០១៩ នៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្មីៗនេះ។

នាង Ngoc Trinhជាតារា បង្ហាញ ម៉ូតវៀតណាមអាយុអាយុ២៧៕