វិធីរួមភេទដែលបុរសៗចូលចិត្តបំផុត…

31602

ស្ត្រីៗទាំងឡាយគួរតែស្វងយល់ជ្រាបឲ្យបានច្បាស់អំពីអាថ៌កំបាំងរបស់បុរសៗថាតើពួកគេចូលចិត្តរួមភេទដោយវិធីណាខ្លះ។មានវិធី១០យ៉ាងដែលយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ ៖

១-បុរសចូលចិត្តឲ្យស្ត្រីប្រើមាត់និងអណ្តាត បៀម លិទ្ធប្រដាប់ភេទរបស់គេរហូតដល់ហូរចេញទឹកកាម។
២-បុរសចូលចិត្តរួមភេទជាមួយស្រ្តីដោយផ្លាស់ប្តូរក្បាច់ជាញឹកញាប់។
៣-បុរសចូលចិត្តរួមភេទជាមួយស្ត្រីច្រើនរូបដោយផ្លាស់ប្តូរវិធីច្រើនឈុតឆាក
៤-បុរសចូលចិត្តលូកស្ទាបអង្អែលសុដននិងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រី
៥-បុរសចូលចិត្តរួមភេទជាមួយស្ត្រីតាមរន្ធគូថ
៦-បុរសចូលចិត្តប្រើមាត់និងអណ្តាតបឺតជញ្ជក់លិទ្ធប្រដាប់ភេទស្ត្រីហើយចូលចិត្តឲ្យស្ត្រីធ្វើចំពោះខ្លួនដូ ចគ្នាវិញអីចឹងដែរ ដែលយើងនិយមហៅថាក្បាច់69។
៧-បុរសចូលចិត្តរួមភេទបែបឃោរឃៅ(Sandism)កម្រឹតស្រាលហើយវាត្រូវអាស្រ័យថាស្ត្រីត្រូវសហកា ររួមជាមួយដែរឬអត់?
៨-បុរសចូលចិត្តឲ្យស្ត្រីប្រឆឹកលឹង្គឲ្យខ្លួន។
៩-បុរសចូលចិត្តប្រើមាត់និងអណ្តាតបឺតជញ្ជក់ទ្វារមាសស្ត្រីដោយពុំចាំបាច់ឲ្យស្ត្រីធ្វើបែបនេះតបស្នងចំពោះខ្លួនវិញនោះទេ។
១០-បុរសចូលចិត្តសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង(ប្រឆឹកលឹង្គ)នៅពេលដែលនៅជាមួយដៃគូ៕