ការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌាឆ្នាំ២០១៩៖នាយករដ្ឋមន្ត្រីNarendra Modyចេញទៅតាំងសមាធិក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត

129

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីNarendra Modiបានចេញទៅតាំងសមាធិតាមបែបសាសនានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតទូ ទាំងប្រទេសបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ។

តាមរយៈTweeterគេបានឃើញរូបថតលោកជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានបង្ហោះដោយឃើញរូបលោកបានគ្រងដោយក្រណាត់ពណ៌ទឹកក្រូចកំពុងអង្គុយធ្វើសមាធិយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់ធម្មយាត្រានៃភ្នំហិមាល័យាដ៏ល្បីល្បាញ។ពេលនេះលោកModiមានវ័យ៦៨ឆ្នាំហើយ។គេមិនបានដឹងថាតើគាត់មានគោលបំណងអ្វីនោះទេ។

ប្រជាជនណ្ឌាប្រមាណ៩០០លាននាក់បានចេញទៅឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស ចំណែលលទ្ធផលនាងប្រកាសនៅ ថ្ងៃទី២៣ខែឧសភាខាងមុខនេះ។ផ្ទុយទៅវិញការដែលលោកModiបង្ហោះរួបថតដែលលោកទៅធ្វើសមាធិនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋUltarakhandទំនងជាលោកចង់សម្តែងអំពីការភក្តីភាពនិងការអរគុណចំពោះប្រជាជន អ្នកកាន់សាសនហិណ្ឌូដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកំពុងរស់នៅខេត្តនេះ។

និយាយមែនទែនទៅលោកModiកំពុងបួងសួងដល់ព្រះដើម្បីជួយឲ្យគណបក្សលោកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ៕